free html5 templates

Informace o ochraně osobních údajů

Vážení zákazníci, partneři, dodavatelé,
rádi bychom Vás ujistili, že ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a hlásíme se k zajištění jejich bezpečnosti. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, nepředáme je do žádné třetí země nebo mezinárodní organizace, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů.

1

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost APLYS s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2

Identifikace a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost APLYS s.r.o., se sídlem: Bohuslava Martinů 941/41b, Stránice, 602 00 Brno, zapsaná Krajským soudem v Brně, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 100711, identifikační číslo: 01894757, DIČ: CZ 01894757 (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce:
doručovací adresa - Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto,
elektronická adresa - v.vojacek@aplys.cz,
telefon: +420 730 166 600 

3

Účel zpracování osobních údajů

V souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) jsme v roli správce Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro následující účely:
• plnění smlouvy, zajištění služeb
• vyřízení a zajištění objednávek
• doručení zboží na základě objednávky
• plnění případných reklamací a náhrad
• plnění právních povinností správce  

4

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů je dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR):
• splnění smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b)
• splnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. c) 

5

Zpracovávané osobní údaje

Zpracovávanými údaji jsou Vaše:
• jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa (doručovací, fakturační, číslo účtu). 

6

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Po skončení doby zpracování jsou osobní údaje vymazány a skartovány.

7

Zdroje osobních údajů

Společnost APLYS s.r.o. získává osobní údaje zejména od Vás – subjektů údajů – v rámci jednání o uzavření smlouvy.

8

Další příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů

Pro zajištění výše popsaných účelů mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány kromě naší společnosti a našich zaměstnanců také zpracovateli činnými pro naši společnost, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s platnou legislativou.

9

Dodržování Vašich práv

Můžete se na nás poštou nebo e-mailem obrátit pro uplatnění Vašeho práva na: přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, přenositelnost údajů. Máte právo vznést námitku i se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

V případě dotazů či připomínek k uvedenému tématu se na nás neváhejte obrátit. Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů v naší společnosti je Ing. Vladimír Vojáček, MBA

Addresa

APLYS s.r.o.
Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto

Telefon

+420 730 166 600

E-mail

v.vojacekl@aplys.cz

© Copyright 2019 APLYS s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.